Ισολογισμοί

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε σε μορφή .pdf τα οικονομικά στοιχεία και τους ισολογισμούς της εταιρίας, από το αντίστοιχο οικονομικό έτος.